Verantwoordelijke & contact – By Ruby Knitwear is verantwoordelijk voor de verwerking  van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen via de email adressen of telefoonnummers vermeld op de contactpagina op deze website. Ruby is de Functionaris Gegevensbescherming van By Ruby Knitwear, zij is te bereiken via mail@byruby.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken – By Ruby Knitwear verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IP-adres,
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,
 • Internetbrowser en apparaat type,
 • Bankrekeningnummer,

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken – Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@byruby.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken – By Ruby Knitwear verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling,
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren,
 • By Ruby Knitwear verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte,
 • Geautomatiseerde besluitvorming; By Ruby Knitwear neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren – By Ruby Knitwear bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia & Adres; bewaren wij gedurende 7 jaar ten behoeve van fiscale wetgeving,
 • Accountgegevens zoals inlognaam en wachtwoord; bewaren wij zolang je dat zelf wenst ten behoeve van een vereenvoudigd gebruik van de webshop,

Delen van persoonsgegevens met derden – By Ruby Knitwear verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken – By Ruby Knitwear gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. By Ruby Knitwear gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen – Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@byruby.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. By Ruby Knitwear zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

By Ruby Knitwear wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen – By Ruby Knitwear neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@byruby.nl

Aansprakelijkheid – ByRuby is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website byruby.nl. Evenmin is ByRuby verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. ByRuby is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website verwijderen.

Links & trackbacks – byruby.nl bevat links naar andere internetsites. ByRuby is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze site verlaten en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt binnen de sites die vallen onder ByRuby.

Wijzigingen – ByRuby behoudt zich het recht voor om zonder bericht wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden en privacy verklaring.

Vragen en verzoeken – Bij vragen of verzoeken aangaande het privacy beleid van ByRuby inschrijving of ervaringen met de website, kunt u een e-mail sturen naar mail@byruby.nl.